Fleksible møteromsfasiliteter

Oslofjord Convention Center preges av multifunksjonelle og fleksible løsninger. Med konferanselokaler i ulike størrelser kan vi romme det meste enten du ønsker storsal til 6000 personer eller møterom til ti. Vi har mulighet for å tilpasse møterom etter behov og disponerer store areal til møteromsseksjonering, les mer under messe og utstilling.

Kart og tegninger
Messekart

Møterom    Areal (m2) Kino Skole Hestesko Runde bord Langbord Seksjoner
Sleipner 30 12
Valkyren 55 50 30 24
Thor 167 84 42 26
Davids Grilleri 216 210 110 32 120 1
U3a Stord 55 50 30 28
U3b Eidsvoll 45 50 30 24
U2 Ørnen 106 120 60 60 96
Konferansesal 4800 6800 492 2500 2500 3
Kafeteria* 2337 500 400 700 1000 7
Kaffebar* 200 165 70 104*** 250 2
Seksjon Oasen 130 200 120
Seksjon konferansesal 400 500-600** 190-240 300 300

* Mulighet for møteromseksjonering
** 600 plasser i mobilt teleskopamfi
*** Fire per bord i kaféoppsett