Å rekruttere en ny medarbeider er en stor og viktig investering for vår organisasjon. Våre ansatte er nemlig de viktigste bidragsyterne i å drive Oslofjord fremover. Det er vi som skaper fantastiske opplevelser for gjestene, og vi som finner nye muligheter og forretningsområder.
Med andre ord; å ansette nye medarbeidere er den viktigste investeringen vi gjør!

Våre rekrutteringsrutiner skal sikre en systematisk, strukturert og målrettet rekrutteringsprosess som både skal være treffsikker på at vi rekrutterer riktig kompetanse og profil, samt redusere risiko for feil ansettelse.

For å sikre at vi får den aller beste kandidaten til stillingen lyser vi alltid ut våre ledige stillinger eksternt, på Finn.no og lignende, i tillegg til internt.

Søknad, CV og/eller andre relevante dokumenter må lastes opp i vårt rekrutteringssystem gjennom link i den aktuelle annonsen.

Kort om prosessen

Etter at du har lastet opp søknaden din vil følgende skje:

  1. Etter at vi har mottatt søknaden din vil du få en e-post som bekrefter at søknaden din er kommet frem.
  2. En rekrutterer vil behandle søknaden din så snart søknadsfristen har gått ut.
  3. Hvis du er en aktuell kandidat vil du bli invitert til et førstegangsintervju. Merk at i de fleste rekrutteringsprosesser i Oslofjord vil det være aktuelt med flere intervjurunder før utvelgelse
  4. Du vil kunne bli bedt om å utføre en eller flere evnetester, personlighetstest og/eller løse et case i løpet av rekrutteringsprosessen. I løpet av intervjuene ønsker Oslofjord å bli kjent med deg, men det er like viktig at du får muligheten til å finne ut om Oslofjord passer for deg også.
  5. Den utvalgte kandidaten vil motta et tilbud fra oss, og resterende kadidater vil bli varslet om at stillingen er besatt.