Et foregangsprosjekt innen miljø

Oslofjord er bygget med særlig fokus på miljø og omgivelser. Med fornybar energi og minimalt med trafikk skaper vi en miljøvennlig profil for oss selv og alle våre gjester.

Installasjonen av biobrenselanlegg og sjøvannsbasert varmepumpe gjorde Oslofjord til et foregangsprosjekt innen miljø. Konferansesenteret har i dag en tidsriktig miljøprofil og høster stor interesse fra flere hold.

Oslofjord har gjennomgått en utbygging på nærmere 1 milliard kroner. Utbyggingen ble definert som en miljørevisjon, spesielt med tanke på et vesentlig løft i kvaliteten på bygninger og uteanlegg. Løsningen som er valgt er fremtidsrettet og helt i tråd med det miljøfokus som politikerne har i dag.

Fornybare energikilder
Miljørevisjonen fant sted i løpet av 2002-2004, da det ble bygget et vannbårent distribusjonsnett og en kjelsentral med oppvarmingskilder basert på fornybar energi fra pelletskjeler og varmepumpe. Oslofjord har beliggenhet ved fjorden hvor vi utnytter sjøvannet som energikilde til denne prosessen.

Norges eneste saltvannsfoss
Oslofjord har Norges eneste saltvannsfoss! Med sjøen rett utenfor var det gunstig å velge varmepumpe med sjøvann som energikilde på Oslofjord. Sjøvannet fraktes fra fjorden og opp til energisentralen for å kjøle bygget ned om sommeren. Fossen er returvannet fra denne prosessen og er i tillegg utnyttet til dekor. Det klare sjøvannet renner stille og vakkert forbi hovedinngangen ved senterets forplass og ender i et sprudlende fossefall nedover fjellsiden mot Hagebyen.

Minsker CO2-utslipp
I biokjelen fyres det med pellets. Både pellets og flis regnes som CO2 nøytrale. Selv om forbrenning av biomasse gir utslipp av CO2, regner man ikke med at bioenergi gir økte CO2-utslipp. Det skyldes at biomasse inngår i plantenes kretsløp, og blir ikke biomassen forbrent, vil den råtne og på sikt gi like store utslipp av CO2 som om den brennes.

Ved å kjøre konferanse, overnatting og bevertning på samme sted velger gjestene naturligvis å la kjøretøyet stå over flere dager. Mange velger også kollektive transportmidler til Oslofjord. Dette sparer oss for store utslipp av CO2 og danner samtidig en miljøvennlig profil rundt hele arrangementet.

Fyrtårnprosjekt
Oslofjord var foregangsprosjekt da system for energiforsyning skulle velges. Konferansesenteret har hatt besøk av ulike delegasjoner fra bygg- og anleggsbransjen for sin nytenkende og energifleksible oppvarmingsstrategi. Denne løsningen har stått som et fyrtårnprosjekt fordi det på den tiden ikke var et krav i byggeforeskiftene å velge fornybare energikilder.

Prosjektet blir henvist til når det snakkes om energifleksible løsninger.