Senteret
Oslofjord Convention Center preges av multifunksjonelle og fleksible løsninger. Det er bygget med tanke på å kunne betjene et stort antall gjester samtidig. Teknisk utstyr og fasiliteter skaper nesten ubegrensede muligheter når det gjelder presentasjoner og underholdning. Teknisk sett har Oslofjord alt av nødvendig utstyr in-house, noe som gjør gjennomføring av arrangement svært enkelt for kundene.

Fleksible løsninger
Av senterets totale bruksareal på 24 000 m2 er 10 500 m2 viet selve konferanseområdet. Vår plenumssal med 6 800 sitteplasser er optimalt tilrettelagt med fleksibel scene, belysning, fantastisk lydanlegg og krystallklar bildeformidling via tre storskjermer. Utvalget av spisesteder er stort og variert, fra eksklusiv restaurant til kaffebar, kafeteria samt fastfood restaurant, isbar og diverse kiosker. Vi har alle rettigheter.

Miljøvennlig
Oslofjord Hageby, Tømmerhyttene samt boligtunet er utviklet og tegnet av TN Arkitekter AS, og konferansesenteret med leiligheter er tegnet av Dyrvik Arkitekter AS. Anlegget har en miljøvennlig profil og en god arkitektonisk helhetsvirkning som er funksjonell og tilpasset omgivelsene. Utformingen er i pakt med tradisjonell god norsk byggeskikk.

Det ble gjort en omfattende miljørevisjon under ombyggingen i 2002-2004. Oslofjord Hageby og Strandsonen med sin flotte Marina fremstår nå som en naturperle med unike muligheter for rekreasjon. Utbyggingen ble definert som en miljørevisjon, spesielt med tanke på et vesentlig løft i kvaliteten på bygninger og uteanlegg.