Parkering på Oslofjord Convention Center

Følgende retningslinjer gjelder for parkering på Oslofjord Convention Center:

 1. Det er alltid parkeringsavgift i henhold til gjeldende satser:
  • Kr 15,- per time
  • kr 150,- per døgn
  1. Parkering er ikke inkludert når man leier rom/leilighet/boenhet hvis ikke dette er spesifisert i bookingbekreftelsen.
  2. Man må betale på alle plasser (gyldig oblat/P-bevis er å anse som betaling når dette ligger synlig i frontruten);
   1. P-kjeller
   2. Sandjordet
   3. Andre oppmerkede plasser
   4. HC-pakrering (må ha gyldig HC-bevis)
   5. EL-bil ladestasjon (kun ladbar motorvogn, må være tilkoblet)
 2. Kun parkering på anviste plasser
 3. Bruk app
  1. Way-To-Park
  2. EasyPark
  3. Begge appene er «TAKSTSONE 1590»
 4. Automatene tar mynt og følgende kort;
  1. Visa
  2. Mastercard
  3. Statoil Norge (CirkleK)
  4. Shell Norge
 5. Automatene er blant de beste på markedet, men tar tid å betale på fordi:
  1. Man må først «vekke» automaten ved å trykke på «OK/Bekreft» knappen (solselleautomatene går i dvale)
  2. Hvordan gjennomføre betaling:
   1. Man må taste inn reg. nummer
   2. Velg ønsket P-tid
   3. Bekreft
   4. Sett inn kort, tast pin + ok
   5. Det er ikke nødvendig med kvittering, fordi reg.nr. er kvitteringen