Syke personer må holde seg hjemme

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

Hold minst 1 meters avstand 

Vi setter tryggheten og helsen til våre gjester først. Med smitteutbrudd kan det bli nødvendig med restriksjoner. Disse ikke skal være til hinder for at du, og dine venner, familie eller kollegaer, skal få et fantastisk opphold hos Oslofjord.

Kommunehelsetjenesten i Sandefjord Kommune har smittevernkompetanse, og Oslofjord konsulterer denne tjenesten ved spørsmål om organisering og tilrettelegging av smitteverntiltak på Oslofjord.

Smitteforebyggende tiltak

Det vil alltid være en risiko for smitte, og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak som er gjengitt her gjøres for å redusere risikoen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal holde seg hjemme

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

Hold minst 1 meters avstand og reduser kontakt mellom personer

Vi er alle ansvarlige

 • Sikre forsvarlig drift i samsvar med gjeldende lover og regelverk som tar hensyn til smittevern
 • Organisere og plassere ansvaret for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte, gjester og andre brukere
 • At hver avdelingsleder har lokale planer for smittevern tilpasset egen avdeling og egne leveranser i tråd med beskrivelsene på denne siden
 • At arrangementet gjennomføres innenfor både helsemyndighetenes råd og krav, og innenfor Oslofjords råd og krav som beskrevet på denne siden
 • At aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom arrangør, trenere, instruktører, frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet arrangementet

 

 • Å utøve godt smittevern under covid-19-pandemien. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern, beskrevet på denne siden, må overholdes, både på og utenfor Oslofjord. Et godt samarbeid mellom ansatte, gjester og andre som bruker Oslofjord må opprettholdes

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her

Personer som kan være fysisk til stede på Oslofjord

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, gjester, arrangører, deltakere, frivillige,  publikum eller  andre som har hatt luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn
 • Dersom du har hatt Covid-19, gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer som ikke kan være fysisk til stede på Oslofjord

 • Personer som er i karantene og isolasjon
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer

Ved oppstått sykdom mens personer er på Oslofjord

Ansatte, gjester eller andre som blir syke mens de er tilstede på Oslofjord må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg.

Hvis en i husstanden har symptomer

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan man komme til Oslofjord som normalt. Man skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende husstandsmedlem får symptomer på covid-19.

Hvis en i husstanden har bekreftet Covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene.

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

God hånd- og hostehygiene

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se veiledning her.

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel ved inngangspartier, kopimaskin, heiser, kaffemaskin og ved serveringssteder).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask med lunkent vann og flytende såpe utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er egnet for ansatte ved servicetilbud utendørs (båtutleie, SUP, el-sykler osv), etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Utføres som et minimum for ansatte:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer på jobb
 • Ved bytte av arbeidsoppgave, arbeidssted eller avdeling
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Når man kommer på jobb
 • Ved bytte av arbeidsoppgave, arbeidssted eller avdeling
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter kontakt med gjest
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender
 • Ansatte som tilbereder mat, skal ha hyppig og regelmessig håndvask

Utføres som et minimum for gjester og andre brukere av Oslofjord:

 • Før man forlater suite/hytte og når man kommer tilbake til suite/hytte
 • Ved ankomst til konferansesenter, Oslofjord Arena, restauranter, salgssteder, resorttilbud som utleie av båt, strandstoler, SUP, el-sykler. osv.
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Annet:

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
 • Unngå å berøre ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.

Forsterket renhold på utsatte områder:

 • Fellestoaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig ved daglig bruk
 • Flater som toalettsete og kran på servanten bør rengjøres 2 – 4 ganger per dag
 • Engangs papirhåndklær og såpe bør være tilgjengelig, og man bør sørge for at søppel tømmes regelmessig
 • Vær ekstra oppmerksomme på renhold på kjøkken/spiserom
 • Bord på restaurant, kafeteria, salgssted og pauserom skal vaskes mellom hver gjest, bruker eller gruppe
 • Dørhåndtak, trappegelendre, armlener, andre bordflater og gjenstander som
  ofte berøres bør rengjøres hyppig

Utstyr som brukes av flere (f.eks. kopimaskin, kaffemaskin, knapper i heiser, nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, leker osv.) rengjøres etter bruk.

Redusert kontakt mellom personer

Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!

Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.

 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming

 • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)

Symptomer og smitte

Symptomer

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa:

 • Symptomer fra øvre luftveier: feber, sår hals og hoste
 • Noen får pustevansker og lungebetennelse

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks-og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

Mange nordmenn er plaget med pollenallergi i vårmånedene, og symptomene kan være ganske like symptomer på koronavirus, slik som tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne og hos noen astmatisk besvær.

Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som koronavirus kan.

 

Smittemåte

Viruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa. Virus kan overføres fra luftveiene hos en som er syk, til en annen person på tre måter:

 • Dråpesmitte: Når en som er smittsom hoster, nyser, eventuelt snakker/synger, slynges det ut små dråper som inneholder virus. Dråpene faller raskt ned, som regel innenfor en meter, men personer som står nær nok, kan puste inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øye, nese eller munn.
 • Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene fra eget spytt eller luftveissekret og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsen. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øye, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host, eller ved at den syke har virus på hendene og andre deretter kommer i kontakt med den samme gjenstanden/flaten.