Vårt foretak Oslofjord Convention Center AS, org. nr. 989 945 467, Oslofjordveien 9, N-3159 Melsomvik, tel. (+47) 33 00 20 00, e-post resepsjon@oslofjord.com er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering, hotell- og konferansedrift. Vi er behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av e-poster fra oss til våre kunder og kontakter. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

Hvorfor vi innhenter personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger til ulike formål og bruker ikke personopplysningene til andre formål enn de som er oppgitt.

Behandling av personopplysninger ved reservasjoner og opphold

I forbindelse med dine reservasjoner, foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om reservasjon og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger vi har fått direkte av deg eller som vi har fått via reisebyrå, agent eller annen tredjepart hvor du direkte eller indirekte har booket noen av Oslofjords tjenester eller produkter.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om reservasjon med deg, og så lenge gjeldende lovverk eller forskrifter pålegger oss dette.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Alle gjester som bor hos oss vil få mulighet til å gi oss en tilbakemelding på våre tjenester som for eksempel kvalitet på rommet, renhold generelt, matopplevelser og totalt inntrykk av oppholdet. Dette gjør vi for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester.

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev, lagrer vi din e-postadresse for å kunne sende deg nyheter og tilbud fra oss innenfor regler om eksisterende kundeforhold med hjemmel i markedsføringsloven.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og reservere deg mot markedsføring på bakgrunn av eksisterende kundeforhold. Dette gjør du ved å sende en epost til gdpr@oslofjord.com.

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er et stykke data i form av tekst eller binær data som lagres lokalt på din PC, nettbrett eller mobil. Dersom du ikke ønsker at våre nettsider plassererinformasjonskapsler på ditt utstyr, kan du skru av informasjonskapsler i din nettleser.

Vi bruker for tiden følgende informasjonskapsler(cookies):

  • Informasjonskapsler fra Google Analytics for å kunne forbedre våre nettsider for best mulig brukeropplevelse.

Oslofjord App

Oslofjord har en app for iOS og Android. I appen finner du informasjon om din(e) booking(er), billetter og bestillinger. Du kan bruke appen til å booke aktiviteter, bestille mat, laste ned nøkkel til din(e) boenhet(er) og som kanal for å få informasjon fra oss eller kommunisere med oss.

Personopplysninger som benyttes i appen er informasjon som hentes fra reservasjons-, ordre og billettsystemer som brukes av Oslofjord ifm. ditt opphold, eller data du har valgt å dele med Oslofjord.

Ved enkelte arrangementer kan gjester bli bedt om å registrere bilens reg.nr. i appen for å kunne passere hovedport. Hensikten er å øke sikkerheten for våre gjester.

Vår app vil be deg om følgende tilgangstillatelser:

  • Tilgang til lokasjonsdata for å gjøre det enklere for deg å finne frem på Oslofjord
  • Tillate push-varsler, for å kommunisere relevant informasjon og tilbud

Det er frivillig for deg å samtykke til de ulike tilgangstillatelser vår app ber om. Dersom du avslår å gi tilgangstillatelser vil dette påvirke appens funksjonalitet.

Oslofjord kan benytte eksterne samarbeidspartnere ifm. bestillings- og billetthåndtering. Dersom du benytter en eller flere av disse tjenestene godtar du at vi deler din informasjon med våre samarbeidspartnere. Informasjonen skal kun brukes til dette formålet.

Hva slags personopplysninger vi innhenter

Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon og i noen tilfeller ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold.

Utlevering av personopplysninger

Kun ansatte eller innleide ved Oslofjord Convention Center, med et tjenstlig behov, har tilgang til dine personopplysninger. Alle ansatte og innleide ved Oslofjord Convention Center som skal eller kan ha tilgang til dine personopplysninger har taushetsplikt, og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til uvedkommende.

Oslofjord Convention Center vil ikke utlevere eller oppbevare opplysninger utenfor EØS-området.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Vi lagrer dine opplysninger til de oppfyller formålet med behandlingen og så lenge lovpålagte krav og forskrifter krever det.

Dine rettigheter

All vår innhenting av personopplysninger er gjort på grunnlag av ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, vil de opplysningene du har gitt oss bli slettet dersom behandling av personopplysningene ikke er påkrevd av lover og forskrifter.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til dataportabilitet. Kontakt oss på gdpr@oslofjord.com hvis du har spørsmål til disse punktene.

Sikkerhet

Oslofjord Convention Center har rutiner og tekniske sikkerhetstiltak som sikrer dine personopplysninger. Personopplysninger skal ikke komme på avveie, og vi har plikt til å varsle Datatilsynet og de som eventuelt er berørt ved sikkerhetsbrudd, senest innen 72 timer.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at Oslofjord Convention Center behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kontaktes på:

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Eller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

Datatilsynet har internettadresse www.datatilsynet.no.

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.

Vår kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger, kan du kontakte oss på:

Telefon: +47 33 00 20 00
E-post: gdpr@oslofjord.com
Eller med vanlig post til: Oslofjord Convention Center, Oslofjordveien 9, 3159 Melsomvik

Oslofjord Convention Center har Internettadresse https://oslofjord.com/