På grunn av situasjonen med COVID-19 har vi tatt hygiene- og sikkerhetstiltakene et steg videre. En omfattende revidering, med 200 kontrollpunkter av våre prosesser, rutiner og planer har blitt gjennomført, og vi er nå sertifisert av det anerkjente konsulentselskapet Safehotels. Dette gjør at vi er først i Norge med sertifisering på høyeste nivå!

Sertifiseringen er en bekreftelse på at vi har god dokumentasjon på alle våre smittevernsfaglige tiltak og at vi etterlever disse. Dette sikrer at gjester, arrangører og ansatte blir godt ivaretatt hos oss. Vi jobber aktivt for å redusere risiko for smitte, og dersom dette skulle inntreffe har vi beredskapsplan, trent beredskapsorganisasjon og prosedyrer som kan håndtere dette.

«Koronasikkerhet er et viktig fokusområde og vi kommer til å jobbe aktivt for å opprettholde vårt sertifiserte nivå, og fortsette å videreutvikle dette så lenge det er nødvendig»

Nils Vedvik, sikkerhetssjef på Oslofjord

Selve sertifiseringen stiller krav til COVID-19 tilpassede rutiner for alle deler av vår drift og dokumentasjon på etterlevelse av disse. Det innebærer bl.a. kriseberedskapsplan og -organisering, forsterket renhold, dokumentert opplæring av ansatte, rutiner for alle deler av gjestereisen, tiltak for å holde avstand, restaurantdrift osv.

Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å skape trygge omgivelser for arrangør og gjester. Ta kontakt for å bli kjent med hvordan ditt neste arrangement kan gjennomføres.

Jeg ønsker å vite mer

Hvem er Safehotels?

Safehotels er et konsulentbyrå innen sikkerhet og det eneste uavhengige hotellsikkerhets- og sertifiseringsselskapet med globalt nedslagsfelt. De stiller strenge krav til rutiner og prosedyrer, og deres samarbeid med blant annet flere reiselivsforeninger og FNs kontor for risikoreduksjon av katastrofer (UNISDR) belyser viktigheten av denne sertifiseringen.

Vasking av hender for å begrense smitte

Retningslinjer for Covid-19

Vi setter tryggheten og helsen til våre gjester først. Med smitteutbrudd kan det bli nødvendig med restriksjoner. Disse ikke skal være til hinder for at du, og dine venner, familie eller kollegaer, skal få et fantastisk opphold hos Oslofjord. Les mer om retningslinjene her.