NATO-toppmøte på Oslofjord i Stokke?

oslofjord

Utdrag fra prosjektavisen “Nytt fra Oslofjord”.

Det er ikke små visjoner Oslofjord Convention Centers nye styremedlem og forretningsutvikler har for konferansevirksomheten når utbyggingen på Brunstad står ferdig.

Det er ikke usannsynlig at eksempelvis NATO eller andre internasjonale tungvektere vil være seriøst interessert i å legge arrangementer til Stokke i framtiden! Charles Löfwander setter seg godt til rette i stolen på kontoret. Det ser ut som han mener alvor. Gjennom vinduet ser vi Vestfjorden ligge som et speil, omrammet av det vakre kulturlandskapet og de hvitmalte sørlandshyttene i konferansebyen.

– Bare ta et blikk på rammene rundt anlegget og se på planene for utbyggingen så er det liten tvil om at dette blir unikt også i verdenssammenheng, fortsetter han.

oslofjord

Stor oppside

Löfwander er ingen hvem som helst i denne bransjen, og CV-en hans kan imponere de fleste. Han har blant annet vært visekonsernsjef i First Hotels, og senere visekonsernsjef i eierselskapet med ansvar for å følge opp konsernsjefene i First Hotels og flere andre datterselskaper. Han var også styreleder og administrerende direktør for Tribe Hotels, som i 2010 kjøpte opp den danske Choicekjeden. Löfwander ledet både oppkjøpet og den påfølgende snuoperasjonen for å få bukt med de store driftsunderskuddene disse hotellene genererte. Mannen bør altså vite hva han snakker om. Han sitter nå i styret for Oslofjord Convention Center AS, er engasjert for å drive forretningsutvikling for selskapet – og han liker det han ser.

– Jeg har arbeidet mange år med forretningsutvikling, snuoperasjoner og driftsoptimalisering i hotell- og eiendomsrelatert virksomhet. Ut fra min erfaring tror jeg Oslofjords forretningskonsept har større oppside enn det man kanskje hittil har antatt. I konferanse- og eventmarkedet blir det framtidige anlegget helt spesielt både med hensyn til størrelse og fleksibilitet. Beliggenheten har tidligere blitt sett på som en ulempe siden det er såpass langt fra Oslo, men jeg tror faktisk det kan gjøres om til en fordel, sier Löfwander engasjert. – Både naturomgivelsene og konferansefasilitetene her er spesielle, og gir en mulighet til å bygge teamfølelse og tilhørighet som få andre steder kan vise til. De som ønsker stillhet og konsentrasjon kan oppleve dette i et helt annet miljø enn de typiske konferansemaskinene i storbyene. For de som ønsker fest og fart kan vi legge til rette for opplevelser som ikke står tilbake for andre internasjonale anlegg. For familiearrangementer kan vi tilby et bekymringsfritt opphold på et resort der barna utfolder seg innenfor både trygge og spennende rammer.

Både naturomgivelsene og konferansefasilitetene her er spesielle, og gir en mulighet til å bygge teamfølelse og tilhørighet som få andre steder kan vise til.

Gjesteopplevelsen er viktigst

Oslofjord har det siste året gjennomført en omfattende revurdering og revisjon av sin forretningsplan. Löfwander har vært sentral i dette arbeidet.

– I tillegg til de vanlige markedsvurderingene har vi fokusert sterkt på å analysere gjesteopplevelsen, og etablere en plan for hvordan Oslofjords ulike kundegrupper skal oppleve det vi kaller gjestereisen så positivt som mulig – helt fra bestilling til avreise. Gjennom dette har vi også arbeidet mye med hvilke innspill vi gir byggherren på organisering av infrastruktur, og ikke minst vår egen organisering av servicefunksjonene. Vi må hele tiden spørre oss selv: Hvilket problem er det kunden har som vi kan løse? Kan vi gjøre livet lettere for gjestene har vi tatt et langt skritt på veien mot suksess!

oslofjord

2,3 milliarder fra BCC og medlemmene

De fleste i Oslofjords nærområde vet at Brunstad Christian Church (BCC) har en lang historie på stedet. Gjennom å være Oslofjords foreløpig største enkeltkunde er menigheten en viktig premissgiver for virksomheten. – Kundeforholdet til BCC utgjør en viktig del av forretningsfundamentet for Oslofjord, sier Löfwander. Den langsiktige leieavtalen med dem vil gi oss minst en milliard kroner i forholdsvis sikre inntekter over de neste 20 år, og det er klart at det betyr mye. I tillegg er vi i ferd med å inngå avtaler med enkeltmedlemmer av BCC, som ønsker å leie de nye hotellsuitene under BCCs arrangementer og til generell feriebruk. Dette gir oss ytterligere ca 1,3 milliarder over 20 år. Vi har selv tatt på oss store økonomiske forpliktelser overfor utbyggeren for at de skal bygge det anlegget vi ønsker, og avtalene med BCC og deres medlemmer har en avgjørende betydning for at vi finner dette forsvarlig.

Samme gjesteopplevelse

Löfwander tror det har en betydelig synergieffekt å kunne høste erfaringer både fra BCC og øvrige kunder når bruken av det framtidige anlegget nå skal planlegges. – I dialogen med BCC ser vi at det som er positivt for deres gjesteopplevelse i de aller fleste tilfeller også er overførbart for våre andre kunder. Det er bare én gjestereise, enten man er fra BCC eller andre. Selv om 2,3 milliarder over 20 år er mye penger er det viktig å ha i bakhodet at Oslofjord etter utbyggingen skal betale ca 150 millioner i året i leie til Brunstad Hotellbygg, og bør ha en årlig totalomsetning på opp mot 400 millioner kroner. Det forretningsmessige forholdet til BCC gir oss en stor og solid kunde som tenker langsiktig, men forholdet til våre øvrige kunder er jo like viktig hvis vi skal nå våre mål. Jeg er overbevist om at dette samspillet gir oss en hel del positive effekter også når det gjelder å tilfredsstille det øvrige markedet.

oslofjord

Vil måles på resultater – ikke fordommer

Löfwander har imidlertid ikke kunnet unngå å merke seg at forholdet til BCC også har medført enkelte fordommer. – Heldigvis er ikke dette representativt for flertallet, men jeg synes egentlig det er synd når en bedrift som er så viktig for regionen som Oslofjord i enkelte tilfeller opplever å bli målt ut fra følelsesmessige fordommer, og ikke ut fra objektive kriterier, sier han. – Jeg synes vi burde kunne forvente å bli målt på de resultatene vi faktisk leverer, ut fra hva våre gjester opplever, hvordan vi oppnår våre forretningsmessige mål, og hva vi tilfører regionen.

Folkehelse og samfunnsøkonomi

Noe av det folk i regionen ser mest fram til er nok det nye idretts- og svømmeanlegget. Löfwander mener dette er et godt eksempel på hvordan en kommersiell utbygging også gir store positive effekter for samfunnet. – Et av de største helseproblemene i Norge er inaktivitet, sier han. Jeg leste nettopp at bare treningssentrene i dette landet i 2013 gav en samlet velferdsgevinst på 15,9 mrd. kroner, blant annet gjennom sparte utgifter i helsevesenet. Et idrettsanlegg i den klassen som nå bygges på Brunstad betyr mye for idretten i lokalmiljøet, men har faktisk også en stor økonomisk effekt for samfunnet som kanskje ikke så mange tenker over.

Spennende framtid for Oslofjord

Som en som har kommet inn i Oslofjord ganske nylig synes Löfwander det som skjer på Brunstad er svært spennende. – Dette må vel være noe av det mest interessante som skjer i Norden for tiden innenfor denne bransjen, sier han. Det er utrolig morsomt å få innblikk i prosjektet og prosessene som pågår. For Oslofjord blir de neste årene hektiske, men også veldig spennende, avslutter han.

Dette må vel være noe av det mest interessante som skjer i Norden for tiden innenfor denne bransjen.

oslofjord
Daglig leder i Oslofjord Convention Center AS, Stian Fuglset, er godt fornøyd med å ha fått Charles Löfwander som styremedlem og forretningsutvikler i selskapet.

FOTO: Jakob Leth / jakb.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *