Bufferhotel for flyktninger på Oslofjord

flyktninger

Den nåværende flyktningstrømmen til Europa er den største humanitære krisen etter 2. verdenskrig. Mennesker er på flukt fra krigsrammede land, og i slutten av september 2015 inngikk Oslofjord Convention Center en avtale med UDI om akutt innkvartering av flyktninger på Oslofjord fram til 31. januar 2016.

I over 3 måneder opererte vi som bufferhotell for flyktninger, og HMS-ansvarlig, Nils Vedvik, mener planlegging var en utfordring.

nils vedvik_flyktninger
Nils Vedvik

– Å planlegge arrangementer med 1000 gjester gjør vi ofte, så det er ikke antall gjester som har vært spesielt. Vanligvis har vi dialog med kundene mange uker, ja måneder i forveien. Navnelister, hvem som skal bo sammen, når de ankommer er ting vi får tidlig på plass. I dette tilfellet visste vi ofte ikke når gjestene ankom, eller hvor mange det var, før noen timer i forkant og helt ned til en halv time før. I tillegg ankom de primært om natten.

I dette tilfellet visste vi ofte ikke når gjestene ankom, eller hvor mange det var, før noen timer i forkant og helt ned til en halv time før.

Nils mener planlegging ikke var det eneste som bød på utfordringer.

– Vi tenkte at språk ville by på utfordringer, men det at vi ansatte to tolker, i tillegg til at flere snakket engelsk, løste det meste på den fronten. Skal vi trekke frem en hovedutfordring må det være den lange botiden. Planen var at de skulle bo hos oss i 1-7 dager, men i virkeligheten ble det til 1-7 uker. At det ikke ble utbetalt dagpenger, kombinert med den lange botiden, skapte en del frustrasjon blant beboerne. Dermed fikk de ikke kjøpt seg blant annet røyk og nødvendige hygieneartikler. Dette måtte vi løse på ulike måter.

Svineinfluensa ble tatt alvorlig

Det ble også kjent at noen av flyktningene ble smittet av svineinfluensa. Svineinfluensa er en virussykdom som smittes via dråpesmitte. Varianten utgjør i dag ett av de vanlige sesonginfluensavirusene. Viruset overlever ikke utenfor menneskekroppen. Sykdommen anses ikke som alvorlig, men likevel ble det satt i gang forebyggende tiltak slik at færrest mulig ble smittet.

– Vi fikk gode råd og anbefalinger fra kommuneoverlegen i Stokke. Disse fulgte vi. Det gikk på informasjon om fakta, samt informasjon om hvilke forebyggende tiltak den enkelte kunne gjøre. I slike situasjoner kan det lett bli mye frykt og kaotiske tilstander. Derfor er nettopp informasjon viktig. Stokke kommune tilbød også vaksinasjon av alle ansatte.

Vi takker for det gode samarbeidet med blant andre UDI, Stokke kommune, Røde kors, Securitas, politiet, og fylkesmannen. Den akutte innkvarteringen av flyktninger er nå avsluttet, og vi ser nå fram til de kommende arrangementene i 2016!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *