Hva gjør du som leder for å bygge bedriftskultur?

ole_bedriftskultur

Det er to forhold som særpreger tiden vi lever i, nettopp hva gjelder tid. Det ene er at vi mottar enormt mye informasjon, det andre er at vi har svært liten tid. Mindre tid enn vi noen gang har hatt. For mange av oss går hverdagen i et bankende kjør. Vi har knapt rukket å […]

Bufferhotel for flyktninger på Oslofjord

flyktninger

Den nåværende flyktningstrømmen til Europa er den største humanitære krisen etter 2. verdenskrig. Mennesker er på flukt fra krigsrammede land, og i slutten av september 2015 inngikk Oslofjord Convention Center en avtale med UDI om akutt innkvartering av flyktninger på Oslofjord fram til 31. januar 2016.

Utbyggingen av Oslofjord – Prosjekt 2020

Siste halvår har det skjedd store forandringer på byggetomten på Oslofjord. Utbyggingen av de nye hotellbyggene startet for alvor sommeren 2015, og fremdriften har vært enorm. Fra betongpelene har det nå reist seg hotellbygg, og både tak- og fasademontering er nå for fullt under oppføring.

God jul!

Vi vil takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et spennende år. 2015 har vært et innholdsrikt og godt år for Oslofjord Convention Center. Mange store og spennende arrangementer har blitt gjennomført, og i den siste tiden har vi også operert som bufferhotell for flyktninger. Det har vært en interessant og krevende periode som går […]

NATO-toppmøte på Oslofjord i Stokke?

oslofjord

Utdrag fra prosjektavisen “Nytt fra Oslofjord”. Det er ikke små visjoner Oslofjord Convention Centers nye styremedlem og forretningsutvikler har for konferansevirksomheten når utbyggingen på Brunstad står ferdig. Det er ikke usannsynlig at eksempelvis NATO eller andre internasjonale tungvektere vil være seriøst interessert i å legge arrangementer til Stokke i framtiden! Charles Löfwander setter seg godt til […]