Et godt steg på vei mot nytt eierskap 

Som et steg på vei mot målet om nytt kommersielt eierskap, gjennomføres det en virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1. januar 2023 hvor Oslofjord Convention Center (OCC) skilles ut i et nytt konsernselskap.

Endringen medfører at medarbeidere, leverandøravtaler, kundeavtaler, drift og prosjekter legges inn i et nytt selskap som skal drifte Oslofjord Convention Center. Alle som er ansatt på Oslofjord Convention Center i dag bli automatisk ansatt i det nye driftsselskapet, med samme vilkår og betingelser.

Utskillelsen bringer Oslofjord Convention Center et godt stykke videre mot Oslofjordstiftelsen som eier av OCC, som igjen vil gi et tydelig skille fra Brunstadstiftelsen.

Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og sikrer et tydelig skille mellom nåværende eiers ideelle formål og Oslofjord Convention Centers kommersielle virksomhet. Slik rigger vi oss fremtidig vekst, sier Stian Fuglset, administrerende direktør.