I mål med nytt eierskap

Forrige uke vedtok Stiftelsestilsynet delingen som etablerer Oslofjordstiftelsen, som overtar eierskapet til eiendom og drift på Oslofjord Convention Center. Ambisjonen er å videreutvikle konferanselandsbyen til en aktør som skaper betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt.

Samtidig tar Camilla Hållbro over som adm. direktør for konferanselandsbyen.

– Vi er veldig glade for at delingen nå er et faktum. Å skille eiendommen og virksomheten her over i Oslofjordstiftelsen som en selvstendig enhet er noe vi har jobbet med over flere år. Det har vært en omfattende og grundig prosess. Nå har Stiftelsestilsynet fattet det endelige vedtak om delingen, sier avtroppende adm.dir. Stian Fuglset i Oslofjord Convention Center. 

– Det passer fint å gi stafettpinnen til Camilla, som har lang kommersiell erfaring fra internasjonal arrangementsindustri, fortsetter han. Hållbro har i tillegg til Stockholmsmässan også bakgrunn fra kjente svenske bedrifter som IKEA, SAS Trading og Duka.  

Kommersiell og livssynsuavhengig

Den nye Oslofjordstiftelsen vil være en selvstendig og langsiktig eier av konferanselandsbyen i Melsomvik. Stiftelsen er livssynsuavhengig. Alt overskudd vil gå til utvikling av stiftelsens eiendom i tråd med ambisjoner om verdiskapning lokalt og regionalt. 

– Den nye Oslofjordstiftelsens formål er videreutvikling av eiendommen og konferanselandsbyen, eller andre tilsvarende eiendommer, som tilrettelegger for fremtidens nye arrangementskonsepter. Dette krever langsiktig destinasjonsutvikling og investeringsplanlegging, områder jeg gleder meg til å ta fatt på så fort Camilla er i gang arbeidet, sier Fuglset, som fra september jobber videre på konsernnivå i Oslofjord Holding.

Oslofjord Convention Center er Europas største konferanselandsby, og unik i sitt slag. Stedet gjør det mulig å skape store nasjonale og internasjonale fellesskapsopplevelser innen blant annet næringsliv, idrett og kultur. All bruk av konferanselandsbyen skjer på kommersielle vilkår.  

Formålet som ramme for stiftelsen

En stiftelse er selveiende og skal realisere sitt formål, og stiftelsestilsynet har oppsyn med at norske stiftelser forvaltes henhold til dette. Styret er øverste organ i en stiftelse. Nåværende styremedlemmer har solid bakgrunn innen finans og eiendom, og innehar nødvendig kompetanse. Styret ønsker å rekruttere inn nye styremedlemmer som har den rette kompetanse og egnethet til å ivareta stiftelsens formål.

– Oslofjordstiftelsen går derfor i gang med å rekruttere styremedlemmer, og vil blant annet se etter personer med solid erfaring og nettverk innen næringsliv og ideell sektor, slik som idretten og kulturlivet, avslutter Fuglset.

Kommersielt eierskap for Oslofjord Convention Center har vært planlagt siden byggingen av konferanselandsbyen ble vedtatt. Stiftelsestilsynet vedtok deling av Brunstadstiftelsen like før jul i fjor, og har nå fattet det endelige vedtaket etter at kreditorvarsling ble gjennomført uten innsigelser. Delingen skjer med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2024.

Lær mer om den nye stiftelsen her: www.oslofjordstiftelsen.no               

Les mer om nyheten her: