Evakuerte overføringsflyktninger bor ved Oslofjord

UDI har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sørget for at evakuerte overføringsflyktninger fra Kabul kan bo den første tiden i Norge hos oss ved Oslofjord Convention Center.

De skal blant annet gjennomføre normal innreisekarantene hos oss.
 
Mange av flyktningene har hatt en traumatisk evakuering og trenger ro. Grunnet personvern og smittevern kan UDI ikke legge opp til at mediene kan treffe de evakuerte.