Festplassen blir enda større og enda bedre

Festplass for store event utendørs

Festplassen er midtpunktet i Oslofjord Convention Center, akkurat som torget er kjernen i en landsby. Den 5 000 m2 store plassen ligger i et uterom mellom hotellbyggene og konferansesenteret, og nå har Oslofjord gjort betydelige endringer på tomten for å gjøre arrangementsflaten så stor og flat som mulig.

 

 

For å gjøre plassen enda gunstigere for store arrangementer er tidligere terrasserte områder flatet ut. Både nord- og sørsiden på promenaden er endret for å oppnå riktig høyde. Dessuten er festplassen og forplassen nå sømløst bundet sammen, og har fått en utsiktslinje mot fjorden.

HØYTEKNOLOGISK INFRASTRUKTUR

Oslofjord har lagt store ressurser i å skape en god infrastruktur på bakken, som muliggjør store og varierte arrangementer. Blant annet er hele festplassen utstyrt med et omfattende snøsmelteanlegg, der 30 000 meter med varmerør henter energi fra Oslofjords egen varmesentral, slik at ingen årstid blir til hinder. Fra et lager under bakken går det også en stor heis opp til festplassen, som effektiviserer båre rigging og drift.

Du kan lese mer om vår energisentral her!

Det er også investert i en logistikk som skal legge til rette for effektiv opp- og nedrigging av ethvert arrangement. På festplassen er det ferdig montert feste for oppsett av store telt, og fem store arrangementspunkt sørger for at strøm- og datakabler enkelt kan trekker til forskjellige scenerigger. I et rutenett på plassen er det dessuten etablert arrangementsrenner for fremlegging av kabler, vann og avløp til steder som trenger det under arrangementet.

MED GJESTENE I FOKUS

Oslofjords visjoner sørger for en høy byggeaktivitet, men det legges alltid opp til at aktiviteten ikke skal sjenere gjestene. Derfor vil tilbygget til konferansesenteret, som ferdigstilles tidlig i 2022, stå ferdig som råbygg innen sommeren, slik at stedet ikke fremstår som en byggeplass for sommergjestene.

Én av Oslofjords visjoner er at festplassen også skal bli et sted for den gode matopplevelsen. Det splitter nye 800 m2 store kjøkkenet, som skal ledes av stjernekokken Tommy Borgen, vil derfor ligge i nær tilknytning til festplassen og være utstyrt med flere heiser. Oslofjord har knyttet kjøkkenet opp til festplassen i visshet om at god og tilgjengelig mat er sentralt for gjestenes trivsel og ofte en viktig ingrediens i et vellykket arrangement.