1 180 m² Bankettsal og
11 store møterom

1 200 sitteplasser og bankettoppsett til 700

Storskala kjøkkenfasiliteter og nærhet til festplassen

Vårt nye konferansesenter ble åpnet i februar 2022 og ligger i hjertet av Oslofjord, med direkte tilknytning til Konferansesenter Syd og kort avstand til flere av fasilitetene på Oslofjord. Vårt nye tilskudd er en komplementær fasilitet til det vi har hatt å tilby fra før, noe som gjør Oslofjord til en komplett konferanselandsby som kan håndtere alt fra 50 til over 9000 gjester. Senteret er moderne, med god takhøyde og infrastruktur.

Senteret tilbyr en perfekt kombinasjon av bankettsal, store og små møterom, et større vrimleområde og kjøkkenfasiliteter. Som med resten av anlegget er også dette konferansesenteret designet av anerkjente Niels Torp – en arkitekt som for øvrig også har designet OSL Gardermoen, Vikingskipet og Handelshøyskolen BI.

Bankettsal med mulighet
for inndelinger

Vår nye bankettsal rommer 1 180 m² og har plass til 1 200 mennesker. Til bankettoppsett med bord har vi plass for opptil 700 personer. Ønsker du større areal for bankett så kan Oslofjord Arena og plenumssalen i Konferansesenter Syd tilpasses til henholdsvis 9 140 og 2 500 personer.

Fleksibiliteten skaper bedre muligheter for å tilrettelegge for grupper i alle størrelser, ved at både bankettsal og møterom kan deles inn. Med det nye tilskuddet blir Oslofjord like godt egnet for grupper fra 50 til 500, som grupper på 1 000 til 15 000 mennesker. Vi har også et eget backstage-område med egen dør ut til salen som sikrer umiddelbar nærhet til tiltenkt sceneplass i salen.

Areal: 1 180 m²

Store møterom og breakout arealer

I tillegg til vår store bankettsal har vi 11 store møterom, hvorav ni av disse ligger i hovedetasjen, mens de resterende to befinner seg i etasjen under. Våre to største møterom (Melsomvik og Slottsfjellet) kan settes sammen til et større møterom på 202 m², mens de hver for seg er på 132 og 69 m². Ønsker du flerbruksareal i Konferansesenter Nord så kan vår lobby (775 m²) benyttes som messeareal eller det du måtte ønske. Ser du som kunde etter alle mulighetene for breakout arealer hos oss, last ned vår møteromsoversikt her eller se vår komplette arealoversikt over hele anlegget.

Areal: 2 340 m² 

Et av Norges råeste storkjøkken

I underetasjen på konferansesenter Nord finner man det som blir omtalt som «et av Norges råeste storkjøkken» på godt over 1 000 m². Med et storkjøkkenareal på langt over størrelsen på en håndballbane og toppmoderne teknologi for bevertning, vil dette sikre effektiv matlogistikk under arrangement.

Kjøkkenet er bygget med tanke på god internlogistikk, med en pumpemaskin og et eget nedkjølt pakkerom til ferdigprodusert mat. Teknologien vil ifølge kjøkkensjef Tommy Borgen kunne effektivisere matproduksjon med 30%.

“Vi gleder oss til å ta over Norges største kjøkken og ser frem til alle de spennende mulighetene det gir oss i årene fremover”
Tommy Borgen, kjøkkensjef på Oslofjord Convention Center

Andre fasiliteter tilknyttet konferansesenter Nord

Utendørs festplass på over 5 000 m²

I kjernen av konferanselandsbyen vår og rett utenfor Konferansesenter Nord, så finner du festplassen på over 5 000 m². Et ideelt areal for utendørsarrangement, enten det gjelder konserter, matservering eller aktiviteter. Området er bygget for å gi fleksibilitet til ulike oppsett av scenerigger og sikrer mulighet for helårsdrift med eget snøsmeltesystem. Som en del av et større utendørsareal så er festplassen på mange måter selve bindeleddet.


Et samlingspunkt og møteplass tilsvarende hva et torg er for ulike landsbyer. Se for deg en allé som går helt fra inngangen til vår landsby og nedover mot sjøen, omringet av natur. I midten av alléen, med hotellbygningene på den ene siden og våre konferansesentre på motsatt side, representerer dette en unik utendørs møteplass.

Enkel tilgang til konferansesenter Syd og parkeringskjeller

Konferansesenter Nord er bygget sammen med Konferansesenter Syd og har en passasje som gjør det enkelt å gå tørrskodd mellom byggene. I tillegg har du direkte tilgang til parkeringskjelleren fra den nordlige delen, med over 1 500 parkeringsplasser.


Her finner du parkeringsmuligheter under samtlige av hotellbyggene og hele veien opp til Oslofjord Arena og Oslofjord Hotel. Et område som for øvrig også kan benyttes til kreative aktiviteter og underholdning.

En Convention Village som er skapt for fellesskap!

Oslofjord er et unikt produkt som er i ferd med å sette sitt fotavtrykk på verdenskartet. Det er en convention village; et sted for fellesskap og begeistring med uendelige muligheter. Her kan du rett og slett kjøpe nøkkelen til byen og gjøre den til din egen. Dette er også et sted hvor natur og bærekraft er bygget inn i hele virksomheten slik at naturen ikke skal bli skadelidende. Et flott sted å være som gjest, og en lekegrind for alle som planlegger eventer.

Ønsker du å vite mer om fordelene av å velge en konferanselandsby? Klikk her