Utbyggingen på Oslofjord nærmer seg ferdigstillelse

Oslofjord er et samlested for store arrangementer. Et sted for fellesskap, vennskap og begeistring. Gjennom tidene har vi vært vertskap for store og små arrangementer. Siden 2013 har vi fått 1600 nye hotellrom, Oslofjord Arena og Oslofjord Hotel. Nå er vi gang med siste byggetrinn som vil komplettere produktet og sette «kronen på verket», nemlig et topp moderne konferanseanlegg for både store og små møter.

Vi tror på fremtiden og bygger på tross av pandemien

Pandemien traff bransjen hardt, men vi fortsetter utviklingen mot ferdigstillelse av anlegget. Tidlig i 2022 skal alt stå klart – både innvendig og utvendig. Konferanseanlegget inneholder en flunkende ny multifunksjonssal på 1 200 m2, 11 nye møterom, et nytt produksjonskjøkken, mingleområder og arbeidsplasser. Dette vil gjøre oss i stand til å gjennomføre parallelle arrangementer, men også tilby fleksible møterom til breakout-sesjoner, som har vært etterspurt fra markedet.

Utbygging på Oslofjord
Nytt konferansesenter

Fleksible møteromsløsninger

I den nye salen blir det plass til totalt 1 180 mennesker, men fleksibiliteten skaper også bedre muligheter for å tilrettelegge for grupper i alle størrelser. Med det nye tilskuddet blir Oslofjord like godt egnet for 50 til 500, som grupper på 1 180 til 15 000 mennesker, men vi forbedrer og utvider samtidig våre produksjonslokaler, møteromstilbudet og utnytter de flotte uteområdene på en bedre måte. Det er arkitekt Niels Torp som står for tegningen av det siste tilbygget, den samme arkitekten som har tegnet hele Oslofjord Convention Center.

Konferansesenter og festplass = hjertet i vår Convention Village

Konferansesenteret, både nytt og eksisterende, ligger i selve hjertet av området. Rett utenfor dørene finner du festplassen, promenaden gjennom området og direkte tilgang til leilighetshotellene. Festplassen er ideell for alt fra konserter til utendørs matservering, og det nyeste tilbygget utnytter denne plassen enda bedre og legger til rette for flotte utendørs opplevelser. Fra promenaden kan en se helt ned til hyttelandsbyen, fjorden og vårt eget strandområde. Ved ferdigstillelse av byggeprosjektet blir hele Oslofjord en levende arrangementslandsby med plass til liv og røre mellom alle byggene.

Promenaden og festplassen

Vi bidrar til et bedre klima og miljø!

I perioden 2001 – 2005 gjennomførte vi en stor miljørevisjon og utviklet et vannbårent distribusjonsnett, kombinert med en kjelesentral med oppvarmingskilder basert på fornybar energi. Siden den gang har miljøsatsingen blitt enda viktigere og i 2018 ble den nye energisentralen offisielt åpnet, et anlegg som sikrer hele 95% fornybar energi til hele Oslofjord. Den eksisterende sentralen er nå forbundet med den nye slik at systemene jobber sammen. Denne satsingen har gjort det mulig for Oslofjord å doble energiproduksjonen og samtidig halvere klimagassutslippene.

Vi har også bidratt til bedre og mer miljøvennlig infrastruktur i nærområdet. Fem kilometer med ny vann- og kloakkledning ble byttet ut, og det ble investert 25 millioner kroner i det kommunale rørnettet som sørget for en kapasitetsøkning som kan møte kommunens behov i mange år fremover.

En god nabo

Miljøet har vært en viktig satsning, men også vårt samfunnsansvar som en stor aktør i fylket. Som en direkte følge av utbyggingen, er det også investert flere millioner i opparbeidelse og rydding kyststi som nå er merket og åpnet for allmennheten. Resultatet ble et mer åpent kulturlandskap med utsikt mot utmark og sjø, med adkomst og stier tilpasset bevegelseshemmede og et nytt friareal på Rossnesodden. Videre har vi bidratt til forbedret veistandard med gang- og sykkelvei. Vi har også inngått en avtale med Sandefjord kommune som sikrer at flerbruksanlegget er tilgjengelig for lokale idrettslag og klubber, og flere av disse er allerede faste brukere.

En Convention Village som er skapt for fellesskap!

Oslofjord er et unikt produkt som er i ferd med å sette sitt fotavtrykk på verdenskartet. Det er en convention village; et sted for fellesskap og begeistring med uendelige muligheter. Her kan du rett og slett kjøpe nøkkelen til byen og gjøre den til din egen. Dette er også et sted hvor natur og bærekraft er bygget inn i hele virksomheten slik at naturen ikke skal bli skadelidende. Et flott sted å være som gjest, og en lekegrind for alle som planlegger eventer.

Selv om det fortsatt foregår utbygging på Oslofjord, er vi fullt operative og vi gleder oss til vi kan være vertskap for store arrangementer igjen. Velkommen skal dere være – for vi kommer til å møtes igjen!

New call-to-action