Minnerike opplevelser skapes i store fellesskap – vi kaller det Oslofjordeffekten

Mennesker er sosiale, og ved å tilbringe tid sammen i de rette omgivelsene oppstår det for mange en lykkepreget fellesskapsfølelse som kan være helt unik. Følelsen kan skape en enorm energi når dette gjøres i stor skala sammen med tusenvis av kollegaer eller folk med felles interesser. Den kan skape et samhold som varer over tid og en opplevelse av felles retning.

Det er dette vi kaller Oslofjordeffekten.

Rom for fellesskap

Vi er stolte av å være Europas største konferanselandsby og unike i verdenssammenheng. Ikke for størrelsens skyld alene, men for alle de mulighetene det medfører. Det gir bokstavelig talt rom for at grupper kan samles på ett og samme sted over en lengre periode. Det helt særegne ligger i vår sjønære og landlige beliggenhet, samt effektiv og miljøvennlige arrangementslogistikk.
Teambuilding lagfølelse

– Det er ingen andre arenaer i Norge som kan huse 2500 utøvere, 1000 trenere/lagledere og 2-4000 foreldre. Alle er samlet fra vi kommer til vi er ferdig, og har gjennomført en NM-helg. Dette er vår NM-by og det er fantastisk, sier Richard Vogt, som er president for NAIF som i vår arrangerte NM i Cheer på Oslofjord.

Størrelse kan for mange medføre en opplevelse av anonymitet og fremmedfølelse, men dette unngår vi på Oslofjord Convention Center (Oslofjord) takket være anleggets helt unike utforming. Arkitekten Niels Torps utforming av Oslofjord er bygget på prinsippet om å utgjøre en dynamisk helhet, der man hele tiden får et forhold til menneskene rundt seg. Samtidig som man kan finne ro og tid for seg selv.

Torp fant inspirasjon fra den europeiske landsbyen da han utformet vår konferanselandsby – med mange møteplasser, parklandskap og samspill med naturen. Resultatet er en åpen konferanselandsby, hvor man kan se folk samles på balkongene eller i parklandskapet. Det største samlingspunktet er vår plenumssal som sammen med festplassen utendørs, utgjør et inkluderende og tilgjengelig midtpunkt på Oslofjord. Her kan store folkemengder sømløst sirkulere fritt inne og utendørs.

Dette åpne fellesskapsrommet skaper et folkeliv og en helt egen stemning som setter preg på enhver anledning. Uansett hvilken anledning som bringer en til Oslofjord, tar man med seg hjem den gode følelsen av fellesskap.

Verdien av å samles utenfor hverdagens rammer

I kjølvannet av pandemien, hvor de aller fleste opplevde sosial isolasjon, ser vi en enda større grunn til å slå et slag for fysiske fellesskapsopplevelser. Meningsfulle møter mellom folk er viktigere enn noensinne.

– Vi hadde ventet i tre år på dette, og endelig kunne vi samle hele Atea, fra hele syv nasjoner, på ett og samme sted. At arrangementet skulle gå bra og at vi skulle bli glade for å møtes, var jeg sikker på. Det jeg ikke var forberedt på var kraften i fellesskapsopplevelsen på Oslofjord Convention Center – den var enorm, sier Steinar Sønsteby, konsernsjef for Atea, som i slutten av august samlet 7000 av sine ansatte på Oslofjord.

Steinar Sønsteby - CEO Atea

At opplevelser i fellesskap er viktig, understøttes av stadig flere forskningsresultater. Et forskerteam fra Yale University i USA har studert folks opplevelse av fellesskap når de er på festivaler, og andre større arrangementer. De har kommet frem til at denne typen arrangementer, der store folkemengder samles om én aktivitet, bidrar til å opprettholde graden av solidaritet, sjenerøsitet og tillit i samfunnet. Et arrangement handler vel så mye om hva man sitter igjen med i etterkant.

Begrepet «liminalitet» er også et sentralt begrep i forskningstradisjonen knyttet til de sosiale effektene som store arrangementer kan bidra med. Et stort arrangement i de rette omgivelsene kan skape en liminal tilstand, der samfunnet settes litt til side. Deltakerne opplever det som en pause og et frirom – et identifikasjonspunkt utenfor hverdagen. Når man er i denne tilstanden, der man samles utenfor hverdagens rammer, opplever man lettere følelsen av fellesskap.

Tettere sammen – og i samme retning

Et godt arrangement handler ikke bare om hva som står på programmet, men også hva som skjer utenfor programmet. På Oslofjord har vi den fordelen at absolutt alt er på ett sted: overnatting, arrangementsfasiliteter, fritidsmuligheter i park og sjø og fantastiske mat- og drikkeopplevelser. Med alt på ett sted, slipper man å pendle frem og tilbake. Dette er verdifull tid man kan bruke sammen og skape et sterkere samhold.

Et rammeverk for fellesskap handler også om å bli tatt godt imot av engasjerte og behjelpelige mennesker. Alle ansatte på Oslofjord – fra renholdspersonell til IT-utviklere, og fra resepsjonist til kokk – brenner for vertskapsrollen. Vi inspireres av å legge til rette for uforglemmelige opplevelser. Vertskapsrollen handler også om at vi selv i store forsamlinger ser enkeltmenneskets behov og skaper rammer for at gjestene kan konsentrere seg om å skape et sterkere samhold seg imellom og forme nye vennskap.

På Oslofjord tror vi på å dyrke fellesskapet. Vi vil legge til rette for at folk kan være sammen om noe de er opptatt av, at de kan møtes fysisk og at de er sammen over tid. Det er på den måten vi opplever at vi hører sammen. Det er slik vi former vennskap og nye bånd. Slik blir vi stolte av det vi er, gjør og skaper sammen.

Et opphold på Oslofjord knytter folk tettere sammen gjennom å dele minnerike opplevelser i fellesskap. Resultatet er at alle enkeltindividene i gruppen drar derfra som ett lag – hvor alle spiller hverandre gode og trekker i samme retning.

Kom på besøk og la oss vise hva Oslofjordeffekten kan gjøre for deg og din bedrift, forening eller organisasjon.