Oslofjord Convention Center medlem av Visit Vestfold

Visit Vestfold

Oslofjord Convention Center har nå blitt medlem i Visit Vestfold.

Visit Vestfold er det offisielle markedsføringsselskapet og samlende organ for reiselivet i Vestfold. Visit Vestfold ble etablert 18. januar 2016 og er organisert som en medlemsorganisasjon. Visit Vestfold skal være drivkraft for at Vestfold skal realiserer sitt potensiale for verdiskaping i reiselivet og ha et profesjonelt og mest mulig helårig reiseliv.

“Visit Vestfold skal samle og synliggjøre mangfoldet av skjærgårdsopplevelser, slik at Vestfold blir oppfattet som én attraktiv destinasjon for aktive livsnytere.”

Som medlem av Visit Vestfold får Oslofjord Convention Center full eksponeringsmulighet i Visit Vestfold, med videre publisering på VisitNorway og VisitOSLOregion. Medlemmer får også tilbud om kurs for kompetanseløft, og invitasjon til å ta del i medlemsaktiviteter som en del av et større fellesskap.

“Vestfold skal bli nordmenns favorittreisemål!”

Nettside: Visit Vestfold
Visit Vestfold: Oslofjord Convention Center