Ta sats for ditt neste idrettsarrangement!

Store mesterskap er viktige for idretten, reiselivsnæringen og øvrig næringsliv. Derfor har Innovasjon Norge og Norges Idrettsforbund jobbet sammen med idretten, reiselivet og det offentlige om en felles nasjonal arrangementsstrategi, for å gjøre arrangementer mer givende for samtlige involverte.

Det er viktig å vise frem betydningen og ringvirkningene disse arrangementene har. Store mesterskap kan påvirke anleggsprosesser, motivere og rekruttere frivillige og utøvere, promotere destinasjonen og øke antall tilreisende til Norge. Derfor har Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge utarbeidet en film som viser betydningen av store mesterskap, for idretten og for næringslivet.

«Det å få internasjonale mesterskap til Norge krever ofte et sterkt samarbeid mellom idretten, det offentlige og reiselivsnæringen», sier konstituert reiselivsdirektør Frode Aasheim i Innovasjon Norge. «Disse mesterskapene gir ofte store verdier til samfunnet rundt, både økonomisk, men også på andre områder som tettere samarbeid, frivillighet, bolyst og oppmerksomhet. Reiselivsnæringen har stor inntjening på disse arrangementene, som finner sted i hele Norge, hele året. Derfor er vi glade for at vi samarbeider tett med idretten, og med reiselivsnæringen, for at flere internasjonale mesterskap skal finne veien til Norge.

Målet med satsingen og samarbeidet er å motivere særforbund, det offentlige og andre aktører til å påta seg å søke om, og arrangere store mesterskap på hjemmebane. Innovasjon Norge, arrangørbyene og Norges idrettsforbund kan bidra på flere måter og har verktøy som kan gjøre det enklere å søke om, vinne og gjennomføre arrangementer.

Om samarbeidet:
Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund har siden 2018 samarbeidet i utviklingen av Nasjonal Arrangementsstrategi 2020 – 2030 og gjennomfører aktiviteter i fellesskap for å heve kompetansen rundt det å arrangere større arrangement i Norge. I tillegg signerte LO, NHO, NIF og IN en samarbeidsavtale i 2021 med mål om å styrke samarbeidet og øke verdiskapingen mellom næringslivet og idretten.

Arrangørbyene og Innovasjon Norge, og tidligere Norway Convention Bureau, har hatt et langsiktig samarbeid med å utvikle Norge som arrangørnasjon og tiltrekke flere internasjonale arrangement til Norge.