Bedriftsarrangement i 2024 – Slik får du mest mulig ut av ditt event

Gruppe mennesker samlet på bedriftsarrangement

Det er viktigere enn noen gang å skape gode arenaer for ansatte å møtes. Men hva skal til for å sikre et godt og minneverdig bedriftsarrangement? Vi gir deg våre fem beste tips for å komme i gang med planleggingen.

Men først, la oss ta en titt på hva som påvirker ansatte i dag…

Korona herjer fortsatt, men vi er heldigvis ikke regjert av det lenger. Alle er tilbake på arbeidsplassen (mer eller mindre) og vi begrenser ikke lenger hvor mange vi kan møte av gangen.

Selv om vi ikke har en ny nedstenging som banker på døren, har det vært et tungt år for mange. Med krig, rentehevinger og permitteringer i flere bransjer kan det fort oppstå usikkerhet og bekymring. Derfor er det desto viktigere å pleie samhold og felles kultur på arbeidsplassen.

Sosial støtte på arbeidsplassen og gode kollegaer kan ha en reell effekt på ansattes psykiske og fysiske helse og velvære. Men dette er ikke noe som kommer av seg selv.

En av arenaene hvor slikt samhold og sosial støtte kan skapes er på bedriftsarrangement. De som får kollegaene ut av komfortsonen og kontorlandskapet.

Hva er det da som er viktig å tenke på når du skal planlegge et arrangement for jobben?

1. Skap innhold som engasjerer

De fleste arrangementer, samler folk rundt en felles interesse eller et felles fokus. Dette kan være en turnering som samler deltagere fra samme idrettsgren, et bedriftsarrangement for å kick-starte det nye året internt, eller et bransjearrangement hvor networking og kompetansedeling står sentralt.

I alle disse tilfellene er det viktig at innholdet er av topp kvalitet, og gir deltagerne noe nytt. Her er det viktig å forsøke å se ting fra deltagernes perspektiv og tenke på «hva vil de høre?» fremfor «hva vil jeg si?».

2. Muliggjør de uformelle samtalene på ditt neste bedriftsarrangement

Når det faglige innholdet er på plass, er det også viktig å skape arenaer som tilrettelegger for de uformelle samtalene som finner sted mellom slagene. Det er da de spennende meningsutvekslingene skjer. Folk føler seg sett og hørt og knytter nye eller sterkere relasjoner. Arrangementer må derfor tilrettelegge for, og inkludere slike arenaene i programmet. Sosiale innslag hvor man slapper av, mingler og skravler har en stor verdi for den helhetlige opplevelsen av et arrangement.

3. Kombinasjonen av faglig og sosialt innhold blir enda viktigere

Den sosiale delen av programmet bør få like stor oppmerksomhet under planleggingen av et arrangement som det faglige. Vi mennesker er sosiale dyr og har et behov for å skape meningsfulle relasjoner, også med de vi jobber med. Den faglige delen av arrangementet gir deltagerne noe å snakke om, og den sosiale delen gir deltagerne en anledning til å snakke om det.

Denne kombinasjonen av sosialt og faglig innhold kan ha en stor verdi for en helhetlig og minneverdig opplevelse.

4. Begynn tidlig planleggingen av ditt bedriftsarrangement

Det tar alltid lenger tid enn man tror. I tillegg er det ufattelig mange flere detaljer og faktorer som skal klaffe enn man ofte skulle ha trodd. Det dukker alltid opp ting man ikke har tenkt på, og da er det viktig å ha tid og ressurser til å kunne ta stilling til det. Derfor er det viktig å begynne planleggingen tidlig og alliere seg med dyktige og erfarne samarbeidspartnere.

5. Profesjonalitet og engasjement bør gå hånd i hånd

Det skal mer enn bare god planlegging til for å sikre vellykkede bedriftsarrangementer som skaper varige minner og effekt. Her har engasjement en viktig rolle. Engasjement smitter, og det er derfor viktig å involvere folk som deler entusiasmen for prosjektet. Dette gjelder både ved valg av samarbeidspartnere og ved rekruttering av interne krefter som skal bidra i planleggingen. Samtidig er det kritisk å ha en ryddig og profesjonell prosess som er gjennomsyret gjennom hele arrangementet, fra første planleggingsmøte til bussturen hjem.

Et proft og engasjert team vil være i stand til å samarbeide godt og effektivt – og skape et arrangement som utstråler dette.