Hvordan bygger man et godt arbeidsmiljø i den nye arbeidshverdagen? 

Mange av oss ser mindre til hverandre fysisk i arbeidshverdagen. Eksperter tror dette hever kravene for at tiden vi faktisk tilbringer sammen fylles med kvalitet. 

Et tett og godt kollegialt felleskap kan bidra til å skape en velfungerende bedrift. At ansatte trives på jobb er viktig ikke bare for deres egen skyld, men også for å forhindre turnover, sykefravær og sykemeldinger. Derfor har de to siste årene med færre samlingspunkter vært utfordrende for mange bedrifter – særlig for de større virksomhetene med flere hundre eller tusen ansatte.   

Arild Steen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, tror det å sosialisere og samle ansatte fysisk er svært viktig for en bedrift. Samtidig har den nye hybride arbeidshverdagen, hvor hjemmekontor er en større del av arbeidsformen, betydning for våre forventninger. Fysiske samlinger vil kreve bedre planlegging fremover, i tillegg til et mer gjennomtenkt program og riktige fasiliteter.   

– I situasjoner hvor flere ansatte ofte benytter seg av hjemmekontor blir det desto viktigere hva som faktisk skjer når man er samlet, sier Steen.   

Må tenke nytt 

Mennesker har sosiale behov, og arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene hvor disse oppfylles. Flere bedrifter vil trolig erfare – og har trolig allerede erfart – et svekket arbeidsmiljø som følge av pandemien – spesielt blant yngre arbeidstakere som har hoppet rett inn i arbeidslivet midt i pandemien. Mange av dem har ikke hatt anledning til å erfare jobb- og kontorkulturen slik den var tidligere, da det faglige og sosiale fløt lettere.    

Hvordan finner vi tilbake til samholdet? Eksperter tror bedrifter og ledere må tørre å tenke nytt.  

Arild Steen mener en av løsningene for å ta igjen den tapte kollegiale kulturen kan være å samle kolleger på arrangementer hyppigere – gjerne over flere dager. 

Arrangementets innhold er avgjørende 

En slik samling av kolleger over ett eller flere døgn kan være en god mulighet til å gjenoppbygge sterkere tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen. I tillegg er den effektiv måte å styrke relasjoner kollegaer imellom. Dette gir igjen utslag på produktivitet og arbeidsmoral. Hvordan et slikt arrangement gjennomføres er imidlertid avgjørende.  

- Det må ikke bare være alkohol og moro, og man kan ofte kombinere det sosiale med det faglige. Smarte arbeidsgivere vil legge mer vekt på sosial aktivitet, sier Steen.  

Kompetente medarbeidere er oppgavestyrte og ikke klokkestyrte, forklarer han. Dette betyr at de forholder seg å fullføre oppgaver – ikke å kun føre timer i et skjema. Disse medarbeiderne vil reagere på innhold de føler kaster bort tiden deres.  

- Ingen vil oppleve at noen stjeler tiden sin. Det må oppleves som relevant og interessant, forteller Steen og utdyper:  

- Det må kjennes attraktivt å skulle dra på en lengre jobbkonferanse, og ikke bare reise bort på et kjedelig konferansehotell. Det må være en grunn til det og det må være godt planlagt, med gode fasiliteter og bra aktiviteter for oppholdet.  

På Oslofjord Convention Center kan vi hjelpe deg og bedriften din å sy sammen et innholdsrikt program for dine ansatte. Ta kontakt med oss her for en prat om mulighetene. 

Enkelt oppsummert: 

  • Mange bedrifter vil oppleve et svekket arbeidsmiljø under og etter pandemien, særlig større bedrifter.   
  • Før pandemien var det mindre som skulle til for å ivareta et sosialt arbeidsmiljø. I dag kan mange bedrifter være tjent med å tenke større, og gå aktivt inn for å samle samtlige ansatte over én eller flere dager i egnede fasiliteter.  
  • Kollegiale arrangementers suksess er avhengig av at innholdet er relevant og interessant, og være av både sosial og faglig karakter.  
  • I en tid der ansatte treffes sjeldnere blir det desto viktigere hva som faktisk skjer når man er samlet. Et vellykket arrangement må være godt planlagt, med gode fasiliteter og bra aktiviteter for oppholdet.  
  • Enhver bedrift vil være tjent med å investere i å styrke det sosiale miljøet på arbeidsplassen, som er gunstig for bedriftens effektivitet og den ansattes moral.  

En fleksibel konferanselandsby med alt på ett sted

Legg til rette for kvalitetstid sammen. Med to konferansesentre, en idrettsarena, strand og store utendørsareal tilgjengelig har du god fleksibilitet til å skape enestående opplevelser for de ansatte!