Nytt livssynsuavhengig eierskap innen året er omme

hotell hotel
Oslofjordstiftelsen realiseres innen året er omme – livssynsuavhengig eierskap
 
Oslofjord Convention Center (OCC) er i siste fase av utskillelsen fra Brunstadstiftelsen (BS). Med eierskiftet vil det bli et klart skille mellom OCC og BS, hvor den nye stiftelsen, Oslofjordstiftelsen (OS), er en selvstendig og livssynsuavhengig stiftelse. Snart leveres søknaden.
 
OCC drives i dag gjennom en etisk, ansvarlig og sunn forretningspraksis, hvor gjeldende lover og offentlige forskrifter etterleves. Inkludering og mangfold er viktige kjerneverdier for OCC, og alle fellesskap er velkomne til å gjennomføre arrangementer hos oss.
 
Siden 2016 har det vært en tydelig målsetning om å gi Oslofjord et tydeligere kommersielt eierskap. Arbeidet med stiftelsen har pågått over lang tid, og er nær ferdigstilling. 11. november 2021 ble vedtak om ny stiftelse lagt frem, og om kort tid leveres søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forventingen er at den nye stiftelsen trer i kraft i løpet av 2023.
 
– Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og sikrer et tydelig skille mellom nåværende eiers ideelle formål og Oslofjord Convention Centers kommersielle virksomhet. Det gir et godt grunnlag for fremtidig vekst og utvikling, sier Stian Fuglset, administrerende direktør på Oslofjord Convention Center.
 
Styret vil være stiftelsens øverste organ og utøver eierskapet. Styremedlemmene i den nye Oslofjordstiftelsen rekrutteres til høsten, og vil bestå av profiler som har de rette forutsetninger for å drifte og utvikle denne type eiendom og forretning.
 
– Det spesielle med en stiftelse er at den ikke har eiere. Selv om du er oppretter av en stiftelse, eller har overført verdier til denne, har du ikke noe eierskap til stiftelsen eller dens verdier. Stiftelsen eier seg selv. Alle verdier som overføres til stiftelsen eies av denne, og kan brukes til å fremme stiftelsens formål, forklarer Lotteri- og stiftelsestilsynet på sine nettsider.
 
– Nå er vi i innspurten i eierskifteprosessen med Oslofjord Convention Center og Brunstadstiftelsen. Det har vært en lang, men ryddig prosess. Vi ser frem til at søknaden leveres og godkjennes av tilsynet. I praksis blir eiendommen og driften på Oslofjord overført til en stiftelse som er disponibel for bredden i fellesskapet, næringslivet og samfunnet. Dette kommer vi til å se store ringvirkninger av, avslutter Fuglset.
 
Klart skille mellom Brunstadstiftelsen og den nye Oslofjordstiftelsen 
 
Den nye Oslofjordstiftelsen vil være et selvstendig rettssubjekt og selveiende hvor BS ikke har bestemmende innflytelse. Eierskifte betyr et definitivt skille juridisk og økonomisk fra BS. BCC og deres medlemmer vil fortsette sitt kundeforhold på Oslofjord, hvor alle avtaler inngås på markedsmessige vilkår. Eventuelle fremtidige overskudd i Oslofjordstiftelsen vil bli brukt til å utvikle stedet til glede for kunder, gjester og lokalmiljø.
 
Spørsmål eller henvendelser om denne prosessen kan rettes til presse@oslofjord.com