Oslofjord vil få nytt eierskap

Oversikt Oslofjord Convention Center

Brunstadstiftelsen har vedtatt å igangsette planlegging og gjennomføring av en delingsprosess for å skille ut eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord Holding AS til en egen stiftelse (Oslofjordstiftelsen). Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og sikrer et definitivt skille mellom Brunstadstiftelsens ideelle formål og Oslofjords kommersielle virksomhet.

Den nye Oslofjordstiftelsens virksomhet vil fremme arrangementsturisme, styrke næringslivet, bidra med arbeidsplasser og skape andre ringvirkninger for lokalsamfunnet og regionen.

– Oslofjord skal bli Nord-Europas beste konferanselandsby. Med overgang til en selvstendig stiftelse, rigger vi oss for fremtidig vekst. Vi har et mål om å være vertskap for 1 million mennesker på 10 år. Og i februar står anlegget ferdig til å gi våre gjester unike opplevelser som skaper energi, bygger lojalitet og dyrker felleskapet, sier Stian Fuglset, administrerende direktør i Oslofjord Convention Center.

Livssynsuavhengig formål

Den nye Oslofjordstiftelsen får et rent kommersielt formål knyttet til å utøve forvaltning, drift, utvikling og eierskap av ett eller flere konferansesentre i Norge og/eller andre land. Den nye stiftelsen får dermed et livssynsuavhengig formål, og vil være et sted for alle som ser verdien av å møtes.

– Alle typer arrangement er velkommen og vi feirer mangfold i ord og handling. Hos oss blir små interesser store. Vi er det perfektet stedet for folk som vil dyrke en felles lidenskap. Det være seg innen business, idrett eller en spesiell hobby, sier Fuglset.

Ny eierstruktur må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forberedelsene til søknadsprosessen er godt i gang. Det forventes at alle formalia er på plass i løpet av våren 2023.

Starter søket etter et nytt styre

Før opprettelsestidspunktet av Oslofjordstiftelsen skal det engasjeres et byrå som kan finne og nominere kandidater til styret i Oslofjordstiftelsen. Kandidater vil velges ut fra faglig kommersiell egnethet og bakgrunn. Det er Brunstadstiftelsen som utnevner det første styret i forbindelse med opprettelsen av den nye stiftelsen. Supplering av stiftelsens styre vil deretter foretas av stiftelsens egne organer, antakelig i form av et selvsupplerende styre.

– Styret i Oslofjordstiftelsen må reflektere den nye stiftelsens formål, og ha bred kompetanse fra nærings- og samfunnsliv. Oslofjord er en kompleks og krevende virksomhet å drive, og det vil være avgjørende for å kunne realisere stiftelsens kommersielle formål at styremedlemmene sitter på tung og spesialisert kompetanse knyttet til denne virksomheten, forteller Fuglset.

Ny stiftelse innebærer et definitivt juridisk og økonomisk skille mellom Brunstadstiftelsens kristne formål og den videre kommersielle driften av Oslofjord. Fremtidig overskudd i Oslofjordstiftelsen verken kan eller skal tilflyte annet enn kommersielle formål i Oslofjordstiftelsen.

Finansiering av Oslofjordstiftelsen

Den 11. november i år vedtok Brunstadstiftelsen å igangsette planlegging og gjennomføring av en delingsprosess for å skille ut eiendommene og driften av Oslofjord Convention Center i en ny stiftelse (Oslofjordstiftelsen). Vedtaket er i henhold til vedtatt strategi for virksomheten om at et eierskap uten ideelt formål skal på plass når byggeprosjektet er ferdig i 2022.

– Vi jobber nå med løsninger for å sikre Oslofjord en langsiktig finansiering. Det er gjort store investeringer siden man satt i gang det store byggeprosjektet i 2013. Investeringene er i dag finansiert gjennom lån fra Brunstadstiftelsen. Vi ønsker at dette blir helt eller delvis erstattet av finansiering gjennom obligasjonsfinansiering, banklån eller lånesyndikat. Inntil videre sikrer Brunstadstiftelsen at Oslofjordstiftelsen har tilgang til nødvendige lånerammer som sikkerhet for driften av virksomheten.

BCC-forbundet vil fortsatt benytte Oslofjord som leietaker. Dette gjelder både konferansefasiliteter og de langsiktige hotellavtalene BCCs medlemmer og trosfeller har med Oslofjord. Avtaler om bruk inngås på markedsmessige vilkår.

Nord-Europas beste konferanselandsby

I 2013 startet byggeprosjektet som har gitt Oslofjord ny og viktig kapasitet: 1600 nye hotellrom, nytt konferansesenter, nytt storkjøkken, samt aktivitetsanlegg med flerbrukshall, ishockeyhall, utendørsbaner og aktivitetsmuligheter. Alt dette står i hovedsak ferdig 1. februar 2022, og derfor har Brunstadstiftelsen besluttet at det er rett tid for å gjennomføre den planlagte utskillelsen.

– Vårt konsept handler om langt mer enn å være en arena. Hos oss kan du få nøkkel til en hel by og et vertskap som skaper rammer for fantastiske opplevelser. Folk reiser fra hele Norge for å oppleve noe helt spesielt noen dager hos oss. For folk i Vestfold er vi også hjemmebane for gode opplevelser i hverdagen, sier Fuglset.

Videre prosess
  • Ny eierstruktur må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forberedelsene til søknadsprosessen er i gang.
  • Forhandling om langtidsavtaler som er viktige for å sikre driften. Dette arbeidet er i gang.
  • Den nye organisasjonen struktureres og bemannes.