Vi kan få en god sommer – hvis vi vil

Koronasertifikatet seiler opp til å bli sommerens gullbillett, men det hjelper lite hvis testkapasiteten er for lav. Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, har hatt korona eller har en fersk negativ test. Formålet er å gjøre publikum trygge når de går ut, samt senke terskelen for arrangører.

Lykkes vi med det får vi en fantastisk sommer. Men det er noen forutsetninger:

  • Vi ligger relativt godt an med vaksinering, men det er neppe realistisk å vaksinere alle før sommeren. De som står sist i vaksinekøen er blant de største forbrukerne av arrangementer, reiseliv og uteliv. Det betyr at en stor del av befolkningen må teste seg ofte for å kunne delta på arrangementer, ikke for å bekrefte eller avkrefte sykdom, men bekrefte og re-bekrefte at man er frisk. Det setter helt nye krav til testkapasiteten.
  • Gjenåpningsplanen forutsetter økt testing, men sier ikke hvordan det skal skje. Har kommunene denne testkapasiteten? Hvordan skal testingen gjennomføres og av hvem? Skal vi lykkes trenger vi en enkel testlogistikk som passer inn i folks hverdag. Det må være enkelt å teste seg, tester må være tilgjengelig der folk er og man må kunne droppe inn og ta spontane tester ved behov.
  • I Danmark brukes nå omfattende testing, hurtigtesting og koronasertifikat til å sikre en raskere gjenåpning av samfunnet. Hvis du er vaksinert, har hatt korona i løpet av det siste halvåret eller har fersk negativ test, kan du gå på restaurant, konsert og fotballkamp. Og ifølge den danske helseministeren er smitten under kontroll. Det er mulig fordi Danmark tester en seks ganger større andel av befolkningen sin enn Norge – hver dag.
  • Oslofjord mener: legg til rette for mer testing i hverdagen, send selvtester hjem til folk og sørg for at koronasertifikatet fungerer som ønsket gjennom sommeren, gjerne i samarbeid med både private helseaktører og vi som arrangerer eller er vertskap.

Vi står klare til å bidra. Men vi er helt avhengig av en effektiv testlogistikk slik at vi kan bruke koronasertifikatet til å gi folk flotte opplevelser i trygge omgivelser. Det har folk fortjent.