Etablerer karantenehotell på Oslofjord

Etter en beslutning fra statsforvalteren har Oslofjord Convention Center blitt bedt om å etablere karantenehotellplasser for opptil 2400 personer den kommende tiden.

– Vi opplever det viktig å bidra til dette samfunnsoppdraget. Vi vil selvfølgelig bistå Sandefjord kommune på best mulig måte innenfor det som er vårt område og ser fram til å samarbeide med kommuneledelsen, helsetjenesten, frivillige og aktuelle nødetater. Vi står sammen om det som forhåpentlig er siste etappe i den langvarige koronaperioden og er glade for at ansatte har stilt seg så positive til å bidra, sier administrerende direktør på Oslofjord Convention Center, Stian Fuglset.

Stian Fuglset

Vi er i tett dialog med Sandefjord kommune om hvordan vi best skalerer opp driften for å imøtekomme behovet fra statsforvalteren.

Du kan lese pressemeldingen fra Statsforvalteren her.

Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte vår pressekontakt:
Malene Celius Grieg, kommunikasjonsansvarlig
malene.grieg@oslofjord.com
+47 966 25 127

Om du ønsker mer informasjon om våre rutiner og retningslinjer for smittevern, finner du det her.