Er du også lei av Teams?

«Du har på mute» eller «Hvem er det som bråker i bakgrunnen nå?» er trolig setninger mange av oss har hørt mye det siste året. Noen har tatt overgangen til det digitale kontoret med knusende ro og behersket raskt både mute, unmute, invitasjoner, bakgrunner og deling av skjerm. For andre har denne overgangen vært litt vanskeligere, men felles for veldig mange av oss nå, er at vi rett og slett er lei av de digitale møtene.

Arbeidsplassen er et viktig sted for sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personlig utvikling. For mange er jobben som en utvidet familie, og dynamikken som oppstår når mennesker møtes fysisk, kan ikke fullt ut erstattes av tekniske løsninger.

Nito gjennomførte en undersøkelse blant sine medlemmer i 2020, og vet du hva de fant?

80% savner å treffe kolleger og de sosiale møtene på jobb!

Kilde: NITO

Hvorfor er det så viktig og møtes?

Når mange mennesker er samlet om noe de har til felles, skjer det noe magisk. Vennskap bygges, styrkes og fornyes. Samtidig blir gruppens formål tydeligere og dypere forankret.

Hjemmekontor dreier seg i all hovedsak om digitale møter, ofte avdelingsvis, og en mister mye kommunikasjon med andre deler av bedriften. Gjennom digitale møter mister vi også veldig mye av den ikke-verbale kommunikasjonen, og forskning viser at dette faktisk kan være direkte utmattende. Noen føler til og med at videomøter bryter med ens egen intimgrense fordi ansiktene kommer veldig nært. Dette kan trigge stressreaksjoner i hjernen og bidra til ytterligere digital utmattelse.

Ifølge professor ved den franske handelshøyskolen Insead, Gianpiero Petriglieri, bruker hjernen mer energi på å prosessere kommunikasjonen i en videosamtale:

“Vi er sammen i sinnet, men ikke med kroppen. Den dissonansen får folk til å ha motstridende følelser, og det er utmattende. Man får ikke slappet av i samtalen.” – Gianpiero Petriglieri til BBC news.

Forplassen-konsert

Start planleggingen tidlig

I løpet av 2020 var det mange sosiale tilstelninger og arrangementer som måtte vike av hensyn til smittevern. Mange bedrifter bruker hyppige sosiale sammenkomster aktivt i markedsføringen av nye stillinger, og mange arbeidstakere som hadde sett frem til et kick off eller et festlig julebord ble forståelig nok skuffet. Heldigvis er vaksineringen nå godt i gang og lyset i enden av «korona-tunellen» kommer stadig nærmere.

Det er på tide å gi de ansatte en skikkelig gulrot å se frem til; det er på tide at dere planlegger for hvordan dere kan møtes på skikkelig vis! Når en stor bedrift skal samle sine ansatte, er det en prosess som krever både tid og god planlegging. Og selv om tanken på et større arrangement kan virke litt fjernt for noen, er det mange som nå er i gang med å planlegge hvordan de skal «belønne» sine lojale ansatte med et storslått arrangement så fort myndighetene tillater det.

Arrangementer av denne typen har naturlig nok en relativt lang planleggingshorisont, alt fra tre måneder til ett år, og det er nærliggende å tro at vi skal kunne møtes igjen om ikke så alt for mange måneder. Kommer du tidlig i gang med planleggingen, vil du kunne høste mange fordeler siden. For eksempel kan du velge destinasjon fra øverste hylle, men du kan også finne de beste underholdningsleverandørene og forhandle frem gode vilkår.

Vi har tidligere skrevet om hvordan du kan måle ROI fra større bedriftsarrangementer, dette kan være verdt å ta med seg om du behøver noen gode argumenter for å sette i gang med planleggingen. Du kan lese innlegget her.

Har du allerede alle de gode argumentene på plass? Ja da er det bare å sette i gang! For å hjelpe deg litt på vei har vi laget en enkel mal du kan bruke i planleggingen som raskt gir deg oversikt over blant annet kostnader. Klikk på bildet under for å laste den ned.

Lykke til med planleggingen og ta gjerne kontakt med oss om vi kan bistå deg i prosessen.

New call-to-action