Har hjemmekontoret kommet for å bli?

Laptop_kaffe

Mange der ute sitter nå på hjemmekontor og de fleste av dem har gjort det ganske så lenge. Flere bedrifter i Oslo rapporterer at deres ansatte ikke har vært på kontoret siden i februar og det er ikke planlagt at noen skal tilbake før Covid-19 er «over». Vi gjennomførte en liten spørreundersøkelse gjennom Pollstat for å ta tempen på hjemmekontorets attraktivitet.

Det var totalt 1008 respondenter fordelt på 15 ulike bransjer og med en kjønnsfordeling på 47% kvinner og 53% menn. Det som er gledelig i den situasjonen vi befinner oss i nå, er at 74% av respondentene oppgir at de har mulighet til å gjennomføre sine oppgaver på hjemmekontor så lenge arbeidsplassen kan legge til rette for det. Dette indikerer en stor fleksibilitet som sørger for at det er mulig å holde mange i arbeid selv om en ikke kan møte opp fysisk på kontoret.

Det er mange som har lang reisevei til jobb, noen reiser kollektivt og noen pendler med bil, men felles for pendlerne er at det koster ekstra tid. Derfor er det ikke overaskende at 60% av respondentene i denne undersøkelsen mener at hjemmekontor har en positiv påvirkning på balansen mellom jobb og fritid. Samtidig svarte 89% at de er like effektive eller mer effektive på hjemmekontor. Dette er positive tall å ta med seg dersom hjemmekontor er en praksis som har kommet for å bli, også etter Covid-19.

Hjemmekontor
Tankeboble

Men hva skjer med relasjonene våre?

Blant de som svarte på vår undersøkelse er det ingen som opplever at hjemmekontor påvirker deres kontakt med nærmeste leder, derimot opplever 59% at kontakten med kollegaer påvirkes negativt. En møtes ikke lenger på tvers av avdelinger ved kaffemaskinen eller til lunsj, og mye tyder på at det er større barrierer for å ringe en kollega enn å bare titte innom kontoret deres. Med andre ord har sjefen god kontroll, men de ansatte opplever større grad av isolasjon og siloarbeid. Nesten halvparten av respondentene rapporterer også at hjemmekontor påvirker kontakten med andre relasjoner negativt.

Hva med innovasjon og utvikling?

Av de som responderte på undersøkelsen mener 29% at hjemmekontor er negativt for innovasjon og utvikling. Selv om dette er godt under halvparten, er nok dette en viktig faktor å følge utviklingen på. Da vi spurte om deres opplevelse av oversikt og kunnskap om hva som skjer i egen bedrift, svarte 1 av 4 at den svekkes med hjemmekontor. Det er kanskje en påminnelse for noen om at det er viktig å ha felles arenaer for både lavterskel kommunikasjon og orientering om det som skjer i bedriften.

Lyspære

“Innovation requires the ability to collaborate and share ideas with other people, and to sit down with customers and get their feedback and understand their needs.”  – Bill Gates

Bestige_fjell

Hva med samarbeid og engasjement?

Et av de mest interessante funnene i denne undersøkelsen er at dersom hjemmekontor er kommet for å bli, er det de fleste vil savne mest muligheten til å møte hele bedriften, på tvers av avdelinger, og føle stolthet sammen med kollegaer. Dette er viktige faktorer som er med på å påvirke lojalitet og engasjement til egen arbeidsplass. Samarbeid med andre er faktisk en vesentlig del av arbeidslivet for de aller fleste, men det er også et konkurransefortrinn og derfor er det viktig å skape gode vilkår for samarbeid.

Hva nå?

Undersøkelsen ga oss noen tydelige hint på hva folk der ute mener skal til for at hjemmekontor skal bli en suksess. Respondentene oppgir at det er viktig at det skapes trygge møteplasser hvor de ansatte kan bygge lagånd, utveksle kunnskap og tilbringe tid sammen. Halvparten av de spurte mener at teambuilding, aktiviteter eller kick off på et trygt sted vil styrke deres forhold til arbeidsgiver. 46% svarer også at det å sosialisere med kollegaer etter jobb oppleves som viktig for deres trivsel.

“Culture is not an aspect of the game, it is the game”  – Lou Gernstner

Oslofjord er godt tilrettelagt for å samle mennesker, også i disse tider. Siden vi har mye disponibelt areal, har vi særdeles gode muligheter til å tilpasse arrangementene slik at det tilfredsstiller myndighetenes krav til smittevern. Vi er også først i Norge med CovidClean sertifisering på høyeste nivå. Dette er en bekreftelse på at vi har god dokumentasjon på alle våre smittevernsfaglige tiltak og at vi etterlever disse – en ekstra sikkerhet for alle gjester, arrangører og ansatte. Du kan lese mer om sertifiseringen her.

Selv om din organisasjon kanskje kommer til å videreføre hjemmekontorpraksisen, må dere ikke glemme at de ansatte ønsker å treffes. Når man treffes mindre i hverdagen er det viktig å legge til rette for gode møteplasser. Det kan være alt fra faste avdelingsmøter med fysisk oppmøte, til store samlinger med underholdning og overnatting for hele bedriften. Å bygge en felles bedriftskultur gjøres rett og slett ikke like godt over Teams eller Zoom, dere må møtes, løse oppgaver og utfordringer sammen og gjerne ha det litt gøy samtidig.

Ikke nøl med å kontakte oss for å høre hvordan vi sammen kan skape gode og trygge møteplasser for dine gjester og ansatte!

New call-to-action