Styrker styret i Oslofjord med bransjekompetanse og kommersiell erfaring

OCC_Oversikt

Tirsdag 15. desember 2020 valgte generalforsamlingen i Oslofjord Convention Center Jon Eldon som nytt styremedlem, og styrker med det styrets bransjekompetanse.

Eldon har erfaring med strategisk ledelse så vel som operasjonell drift av hoteller og restauranter og er i dag ansvarlig for driften av Compass Groups 200 restauranter. Han har utdanning innen hotelldrift og turisme og har ledet forbedringsprosjekter i samme bransje. Eldon har siden 2017 også vært styremedlem i Oslofjord Operations AS.

Etter at styreleder Tore E. Aslaksen etter eget ønske har valgt å fratre styrevervet i Oslofjord Convention Center, tiltrer styremedlem Carl Gunther Hahne som ny styreleder. Styret takker Aslaksen for innsatsen igjennom flere år.

Styret i Oslofjord Convention Center består fra 15. desember 2020 av:

  • Carl Gunther Hahne – styrets leder
  • Siv Lunde Kolrud – styremedlem
  • Anne Elisabeth Wallin Rødven – styremedlem
  • Jon Eldon – styremedlem