Festplassen blir enda større og enda bedre

Festplass for store event utendørs

Festplassen er midtpunktet i Oslofjord Convention Center, akkurat som torget er kjernen i en landsby. Den 5 000 m2 store plassen ligger i et uterom mellom hotellbyggene og konferansesenteret, og nå har Oslofjord gjort betydelige endringer på tomten for å gjøre arrangementsflaten så stor og flat som mulig. HØYTEKNOLOGISK INFRASTRUKTUR Oslofjord har lagt store ressurser i […]

Norges største hotell er ferdig!

I dag har vi offisielt, etter fem års byggearbeid, fått overlevert de siste hotellbyggene, utomhusanlegget og den siste delen av den underjordiske parkeringskjelleren fra vår byggherre, Oslofjord Property. Dette er en viktig milepæl mot endelig ferdigstillelse av hele det fantastiske anlegget vårt. Med denne overleveringen har vi nå et komplett hotelltilbud med 1600 ferdige suiter! […]

Utbyggingen på Oslofjord nærmer seg ferdigstillelse

Oslofjord er et samlested for store arrangementer. Et sted for fellesskap, vennskap og begeistring. Gjennom tidene har vi vært vertskap for store og små arrangementer. Siden 2013 har vi fått 1600 nye hotellrom, Oslofjord Arena og Oslofjord Hotel. Nå er vi gang med siste byggetrinn som vil komplettere produktet og sette «kronen på verket», nemlig […]