Norges største hotell er ferdig!

I dag har vi offisielt, etter fem års byggearbeid, fått overlevert de siste hotellbyggene, utomhusanlegget og den siste delen av den underjordiske parkeringskjelleren fra vår byggherre, Oslofjord Property. Dette er en viktig milepæl mot endelig ferdigstillelse av hele det fantastiske anlegget vårt. Med denne overleveringen har vi nå et komplett hotelltilbud med 1600 ferdige suiter!

Med hver milepæl og hver overlevering kommer vi nærmere målet, en fullverdig konferanselandsby for de store opplevelsene når mange skal møtes. Nå gjenstår tilbygget til konferansesenteret og den nye utendørs festplassen. Dette skal ferdigstilles utvendig allerede til sommeren 2021, det store produksjonskjøkkenet og det fleksible møtesenteret skal være klart til bruk første halvår 2022. Den nye festplassen vil bli det naturlige samlingspunktet når vær og sesong tillater det. Et ideelt område for alt fra utendørs konserter til matservering og mingling.

Etter det som har vært et krevende år er det svært gledelig med en slik milepæl på en ellers grå tirsdag!

– Administrerende direktør Stian Fuglset ved dagens overtakelse.

Mer om det pågående byggeprosjektet kan du lese om her!